• zpět do nabídky

  O nás

  Náš tým poskytuje pacientům komplexní zdravotní péči rozšířenou o nadstandardní služby, dále poskytujeme pracovnělékařské služby a fyzikální terapii. O osobní přístup ke klientům se stará zkušený, odborně způsobilý zdravotnický personál s dlouholetou praxí. Od ledna 2018 došlo ke změně právní subjektivity a soukromá praxe se transformovala do právního subjektu JIMED s.r.o.
  MUDr. Mlýnková

  Aktuality

  9
  července
  2024

  OZNÁMENÍ


  Dovolená v červenci.Oznámení pacientům

  13
  dubna
  2022

  OZNÁMENÍ


  UPOZORNĚNÍ.Upřesnění pro pacienty

  1
  červn
  2018

  Osobní údaje klientů

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation).  GDPR zde

  19
  list
  2018

  Pro klienty

  Důležité informace pro naše a nové klienty.  Zde

  14
  list
  2017

  Zahájení provozu nových webových stránek


  Od listopadu 2017 je spuštěná nová verze webové stránky, která zjednodušuje přístup, intuitivní přehlednost a rychlejší odezvy při získávání potřebných informací o nás.

  12
  říj
  2017

  Novela zákona o specifických zdravotních službách


  Dne 12. července 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Novela zákona, která vstoupí v platnost 1.11.2017 upravuje některé podmínky při poskytování PLS a PLP.

  2017

  Náš tým

  MUDr. Jitka MLÝNKOVÁ

  JIMED s.r.o.
  Vrchlického 2497/57,
  58601 Jihlava.
  IČ: 06271324


  Iveta FORMANOVÁ

  Registrovaná všeobecná zdravotní sestra. Ordinace ve středisku Dům Zdraví, Jihlava.Tel.: 567 574 551


 • zpět do nabídky

  Poskytujeme

  Komplexní zdravotní péče v oboru všeobecného lékařství

  Poskytujeme péči o registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením.


  Odběry krve a biologického materiálu v ordinaci

  Do těchto odběrů jsou zahrnuty odběry krve, moči, stolice, sputa, výtěry a stěry s okamžitým vyhodnocením nebo k laboratornímu vyšetření.

  Vyšetření CRP (k určení bakteriálního nebo virového zánětu)

  Je prováděno k určení bakteriálního nebo virového zánětu.


  Vyšetření okultního krvácení FOB

  Významně přispívá k včasné diagnóze a prevenci zhoubného onemocnění tlustého střeva a konečníku.

  Vyšetření hladiny cukru glukometrem

  Vyšetření se provádí k určení hladiny krevního cukru.


  Poskytování pracovnělékařské služby

  Provádění vstupních, periodických, mimořádných, výstupních a následných prohlídek zaměstnanců, včetně řidičů. Výkon dozoru na pracovištích, poradenská činnost v oblasti PLS.

  více

  Provádění preventivních prohlídek

  Pravidelné lékařské prohlídky, jako prevence předcházení závažného onemocnění, včasná diagnóza, jsou zárukou k dlouhověkosti, kvality života v pokročilém věku a prevencí závažných onemocnění. Preventivní prohlídky jsou nedílnou součástí péče o zdraví. Mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelné.


  Dispenzarizace chronicky nemocných

  Aktivní sledování, nebo dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor vhodný k sledování ohroženého nebo trpícího onemocněním. V době zařazení pacienta do dispenzarizace nevyžaduje jeho zdravotní stav akutní léčbu


  Stanovení hodnoty INR přímo v ordinaci

  Přímo v ordinaci stanovíme index INR (international normalized ratio), který určuje míru srážlivosti krve.

  Provádění fyzikální terapie

  Ve fyzikální terapii aplikujeme ultrazvuk a DD proudy.

  Očkování

  Provádíme očkování proti chřipce, tetanu, žloutence a dalším přenosným infekčním nemocem.

  Možnost objednání vyšetření na určitou hodinu

  Pro lékařské vyšetření vyžadujeme od pacientů telefonické objednání na určitý datum a čas z důvodu zkrácení čekací doby v čekárně. Po domluvě ošetření i mimo pracovní dobu, vyšetření bez čekání.

 • zpět do nabídky

  Pracovnělékařské služby

  Zákon k PLS

  Ukládá povinnosti OSVČ, právnickým osobám, poskytovatelům PLS a zaměstnancům v oblasti pracovnělélařských služeb. Kompletní znění zákona níže v odkazu.

  zákon č.373_2011 Sb., v.z.p.p.
  Vyhláška k PLS

  Definuje obsah a rozsah posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě v oblasti pracovnělélařských služeb. Kompletní znění vyhlášky níže v odkazu.

  vyhláška č.79_2013 Sb.,v.z.p.p.
  Novinky v PLS

  Jaké hlavní změny novela zákona 373_2011 Sb., o specifických zdr. službách obsahuje? Novela nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Více v níže uvedeném odkazu.

  zákon č.373_2011 Sb., změny
  LP řidiči

  Zdravotní prohlídka na základě § 87 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Posudek je vystaven na základě přílohy, vyhlášky č. 277_2004 Sb.

  zákon č.361_2000 Sb., v.z.p.p.
  Zákon kategorizace práce

  Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců se práce zařazují do čtyř kategorií. § 37 zákona.

  zákon č.258_2000 Sb., v.z.p.p.
  Vyhláška kategorizace práce

  Podmínky pro zařazování prací do kategorií, hodnoty biologických testů. Kompletní znění vyhlášky níže v odkazu.

  vyhláška č.432_2003 Sb.,v.z.p.p.

  Smlouva PLS

  Povinnost uzavření smlouvy PLS

  Zaměstnavatel je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování PLS.
  § 54, odst. 2.

  vzor smlouvy k PLS
 • zpět do nabídky

  Kde nás najdete

  JIMED s.r.o., MUDr. Jitka Mlýnková

  Praktická lékařka pro dospělé, ordinace Dům Zdraví
  Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava
  Telefon do ordinace: 567 574 551
  IČ: 06271324

  Naše ordinační hodiny

 • zpět do nabídky

  Podmínky použití webových stránek

  Podmínky použití webových stránek MUDr. Jitky Mlýnkové

  Tyto webové stránky jsou provozovány právním subjektem JIMED s.r.o., MUDr. Jitka Mlýnková, se sídlem Jihlava, Vrchlického 2497/57.

  Právo používat Web a jeho obsah

  Tento Web je určen pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z tohoto Webu, včetně, ale bez omezení, libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem.

  Odkazy

  Tento web může obsahovat odkazy na jiné internetové weby. Provozovatel stránek uvádí tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a není odpovědný za obsah žádného z webů, který je s tímto Webem provázán odkazem. Provozovatel odmítá jakékoli záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti, spolehlivosti či platnosti obsahu na jakémkoli jiném webu.

  Svolení ke zpracování

  Poskytnutím jakýchkoli osobních informací na webu jsou všichni uživatelé, včetně, ale bez omezení, srozuměni a jednoznačně souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto informací.

  Výzva

  Tyto stránky obsahují některé obrázky, které nejsou z mé tvorby (většina jich pochází z různých zahraničních stránek - free, gratis, gratuit ...). Domníváte-li se, že je zde vyvěšen obrázek, na který máte autorské právo - prosím upozorněte mne, ihned ho odstraním!

  Dotazy

  Máte-li dotazy nebo připomínky k našim postupům týkajícím se osobních informací nebo tohoto prohlášení o ochraně soukromých údajů, můžete je odeslat e-mail na naši e-mailovou adresu.

 • zpět do nabídky

  Novinky

  Novela vyhlášky o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.

  Dne 6. prosince 2017 byla zveřejněna vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o PLS a některých druzích posudkové péče. Novela vyhlášky vstoupila v platnost 6.12.2017 a nově upravuje některé podmínky a lhůty PLP.


  Novela zákona o specifických zdravotních službách.

  Dne 12. července 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Novela zákona, která vstoupí v platnost 1.11.2017 upravuje některé podmínky při poskytování PLS a PLP.


  Znáte své léky?

  Nežádoucím lékovým interakcím se snaží zabránit i česká poradna při AIFP. V odkazu podrobnosti si můžete zadat, které léky užíváte a jak často, a do osmačtyřiceti hodin Vám odborníci odpovědí. Odkaz naleznete také v sekci Služby, Užitečné odkazy.

  odkaz

  Nařízení vlády 276/2015 Sb.

  NV k odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Bylo vydáno na základě zmocňovacího ustanovení v § 271c, odst 2) Zákona č. 262_2006 Sb., ve znění zákona č. 205_2015 Sb.


  Zdravotní způsobilost řidičů

  Zaměstnavatel je povinen zjistit, aby se nově přijatý řidič podrobil zdravotní prohlídce ještě před uzavřením pracovní smlouvy (§ 32 ZP). Pro řidiče stanoví povinnosti zákon č. 361/2000 Sb.,v.z.p.p. Jsou povinné pravidelné LP, § 87.

  podrobnosti

  Vyhněte se rakovině.

  Přes šedesát procent Čechů si myslí, že je zbytečné chodit na preventivní kontroly. V článku Braňte se rakovině vám vysvětlíme, proč to může být osudová chyba.

  článek
 • zpět do nabídky

  Aktuální informace

  Aktuálně

  Přijímáme nové registrace pojištěnců zdravotních pojišťoven 111, 201, 205, 207, 211 a 213.

  Očkujeme: Proti tetanu, sezónní chřipce, klíšťové meningoencefalitidě, pneumokokovým onemocněním a po domluvě i dalšími vakcínami. Pro bližší informace kontaktujte ordinaci.

  Objednáváme: V obou ordinacích pacienty k vyšetření telefonicky objednáváme. Objednaní budou vyšetřeni v určený den i hodinu. Využijte této služby a ušetříte si tím svůj drahocenný čas.

  Ordinace na Domě Zdraví tel.: 567 574 551

  Vážení klienti zajistěte si včas chronickou medikaci a veškeré administrativní záležitosti. Zástup po dobu dovolených je určen pro ošetření pacientů s akutními potížemi. V době zastupování nebudou prováděny vstupní, přestupní, periodické, výstupní a jiné prohlídky.
  MUDr. Jitka Mlýnková

 • návrat

  Ordinační hodiny

 • zpět

  OZNÁMENÍ pro pacienty.


  MUDr. Jitka Mlýnková